გრავიოლა

გრავიოლა. პუბლიკაციების ნუსხა  ბოლო ხანში ძალიან გაიზარდა ინტერესი გრავიოლას მიმართ. ინტერნეტში ასეულ ათასობით ადამიანი აღნიშნავს, რომ გრავიოლამ მრავალი დაავადება შეუმსუბუქა თუ განკურნა. არსებობს ალტერნატიული აზრიც– ნაწილი  თვლის, რომ გრავიოლამ არ  განკურნა. მთავარია, ის რომ არავინ წერს რომ გრავიოლამ  გააუარესა მდგომარეობა.  Read More …

გა – 40 ევროპასა და ამერიკაში

გა – 40 ევროპასა და ამერიკაში ცნობილმა გერმანულმა აკადემიურმა  გამომცემლობამ  LAMBERT academic publishing პროფ. გიორგი ალექსიძის ავტორობით გამოსცა 588 გვერდიანი წიგნი პრეპარატ გა-40-ის შესახებ, ინგლისურ ენაზე.  წიგნის გამოცემა დააფინანსა გამომცემლობამ, რაც  პრეპარატ გა–40–სადმი  დიდ ინტერესზე მიუთითებს.  ავტორის მიერ წიგნში წარმოდგენილი Read More …