ვაზომოტორიკა

განმარტებითი ლექსიკონი ვაზომოტორიკა – სისხლძარღვების,განსაკუთრებითარტერიების, სანათურის ცვლილება. Send to Facebook