ქალსა და მამაკაცს შორის ურთიერთობების სწრაფი განვითარება

ქალს და მამაკაცს შორის, ურთიერთობის განვითარება საინტერესო პროცესია და გაივლის რამდენიმე საფეხურს. ყოველი ადამიანი პიროვნებას წარმოადგენს და ცხოვრებაში საკუთარი მიზნები, მოთხოვნილებები და სურვილები გააჩნია, რომლის განხორციელებას ის მისთვის დამახასიათებელი თავისებურებებით ცდილობს. ურთიერთობებში ქალი და მამაკაცი თავს სხვადასხვაგვარად ავლენს. ზოგს ურთიერთობები Read More …