ფაგების კლასიფიკაცია

ფაგების კლასიფიკაცია    ვირუსების კლასიფიკაციის საერთაშორისო ცენტრის მონაცემებით ბაქტერიოფაგები იყოფა 13 ოჯახად, რომლებშიც გაერთიანებულია 31 გვარი. ბაქტერიოფაგების კლასიფიკაცია ვირუსების კლასიფიკაციის საერთაშორისო ცენტრის მიხედვით რიგი ოჯახი მორფოლოგია ნუკლეინის მჟავა Caudovirales Myoviridae უშალითო, კუდი კუმშვადი დნმ ორძაფიანი, ხაზოვანი Siphoviridae უშალითო, კუდი გრძელი, Read More …