Tag Archives: ფაგოთერაპია

ფაგოთერაპია

 

ფაგოთერაპია – ბაქტერიული ინფექციური დაავადებების მკურნალობის მეთოდი ორგანიზმში ბაქტერიოფაგების შეყვანით.

ფაგოთერაპიის დადებითი და უარყოფითი მხარეები მოყვანილია ცხილში:

Read More