ზოგადი ფარმაკოლოგია

პარაგრაფი ლალი დათეშიძის წიგნიდან  ,,ზოგადი ფარმაკოლოგია და კლინიკური ფარმაცია” ფარმაკოლოგია შეისწავლის სამკურნალო საშუალების ორგანიზმთან ურთიერთქმედებას. კლინიკური თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანია ურთიერთქმედების შედეგი. საერთოდ, წამლის მოქმედების არსი მდგომარეობს ბიოსუბსტრატთან კომპლექსის წარმოქმნაში. რაც უფრო აქტიურად წარმოიქმნება ასეთი კომპლექსი, რაც უფრო მაღალია მისი კონცენტრაცია, მით Read More …