ფსორიოზული ართრიტები

ფსორიოზული ართრიტები psoriatic arthritis ფსორიოზული ართრიტები – სახსრების ანთებითი დაავადებები ფსირიოზით დაავადებულებში. ფსორიოზული ართრიტები – ეტიოლოგია, პათოგენეზი ცნობილი არ არის. ართრიტი ხშირად ვითარდება კანის გამოხატული დაზიანების დროს, თუმცა სრული პარალელიზმი კანისა და სახსროვანი სინდრომის გამოხატულებასა და მიმდინარეობას შორის არ არის. Read More …