ქართულ-ინგლისურ-რუსული კითხვარი

ქართულ-ინგლისურ–რუსული კითხვარი ანამნეზის შეკრებისა და დაავადების ისტორიის შესავსებად გადასვლა კითხვარის საწყის გვერდზე >> ნერვულ–კუნთოვანი სისტემა Neuromuscular Нервно-мышечная система ხშირად გაქვთ ძლიერი თავბრუსხვევები? Do  you   often    have spells of severe dizziness? У вас часто бывают приступы      сильного головокружения? გქონიათ ისეთი შეგრძნება, Read More …

ქართულ-ინგლისურ-რუსული კითხვარი

ქართულ-ინგლისურ–რუსული კითხვარი ანამნეზის შეკრებისა და დაავადების ისტორიის შესავსებად გადასვლა კითხვარის საწყის გვერდზე >> შრომითი საქმიანობა Occupation Трудовая деятельность პირველად სად მუშაობდით? What  was  your  first job? Какова   была   ваша первая работа?

ქართულ-ინგლისურ-რუსული კითხვარი

ქართულ-ინგლისურ–რუსული კითხვარი ანამნეზის შეკრებისა და დაავადების ისტორიის შესავსებად სარჩევი >>> ზოგადი ანკეტური მონაცემები IDENTIFICATION общие анкетные сведения о болезни თქვენი სრული სახელი და გვარი What     is    your    full name? Ваше  полное  имя  и фамилия? თქვენი გვარი? What   is   your   surname? Read More …