ჭრილობის გამაგანიერებელი ინსტრუმენტები

,,ქირურგიული ინსტრუმენტები” ჭრილობის გასაფართოებელი, ორგანოების და ქსოვილების დასაშორიშორებელი  ქირურგიული ინსტრუმენტი. ამ ჯგუფში გაერთიანებულია რეტრაქტორები. რეტრაქცია* – ქსოვილთა განზიდვა და ფიქსაცია გარკვეულ პოზიციაში. რეტრაქტორის ტიპებია: ა) ბრტყელი: 1) ზედაპირული რეტრაქციისთვის განკუთვნილი კბილიანი (ფოლკმანის და სხვ.) და ფირფიტისებრი (ფარაბეფის და სხვ.) კავები; Read More …

პოტის მომჭერი

,,ქირურგიული ინსტრუმენტები” პოტის მომჭერი (კლემა) – სწორი ან მოხრილი, ბლაგვბოლოებიანი,  ქირურგიული ინსტრუმენტი (სურ. 1.20) (იხ. სისხლძარღვოვანი მომჭერები). აგებულება: – მზამბარავი, სწორი (A) ან მოხრილი (B)  მომჭერი; – აქვს ფართო, დაკბილული (ბულდოგისებური) ბრანსები, რაც მის სპეციფიკურობას   განსაზღვრავს; – მომჭერის სახელურს Read More …

კოხერის მომჭერი

გადასვლა – ,,ქირურგიული ინსტრუმენტები” კბილიანი, სწორი ან მოხრილი, 150-200 მმ სიგრძის სისხლდენის შესაჩერებელი ქირურგიული ინსტრუმენტი (იხ. სისხლდენის შესაჩერებელი მომჭერები) (სურ. 1.13). მომჭერის ბრანშები დაკბილულია (ორი ერთის წინააღმდეგ), ხოლო მათი მთელი სამუშაო ზედაპირი დაფარულია ირიბი ნაჭდევებით. პირების შეერთების დროს, ერთი ტუჩის Read More …

სისხლდენის შესაჩერებელი ინსტრუმენტები

,,ქირურგიული ინსტრუმენტები” სწორი ან მოხრილი, კბილიანი ან უკბილო ქირურგიული ხელსაწყოები. აგებულება: შედგება ორი ფუნქციური ნაწილისაგან (2), რომელიც ერთმანეთთან დაკავშირებულია ხრახნით (1). თითოეულ  მათგანის ბოლოზე არის  ე.წ. სამუშაო ტუჩი – ”ბრანში” (3) და რგოლი თითისთვის.  მომჭერები ბრანშის ფორმის მიხედვით განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. Read More …

ბლაგვწვერიანი მაკრატელი

გადასვლა – ,,ქირურგიული ინსტრუმენტები” ბლაგვწვერიანი,      სწორი      ან       მოხრილი (კუპერის),      მჭრელი  ქირურგიული ინსტრუმენტი (სურ. 1.6).    (იხ. მაკრატელი). ფართოდ  გამოიყენება ქირურგიულ პრაქტიკაში,     ქსოვილთა პრეპარირების დროს როგორც ზედაპირულად, ასევე    ჭრილობის  სიღრმეში. Read More …