გინგივექტომია

განმარტებითი ლექსიკონი გინგივექტომია – ღრძილის ჭარბი ქსოვილის ქირურგიული ამოკვეთა; სპეციფიკური ოპერაცია, რომელიც ტარდება პერიოდონტალურ ქირურგიაში.

ჰერნიორაფია

განმარტებითი ლექსიკონი ჰერნიორაფია – თიაქრის ქირურგიული მკურნალობა.

ჰეპატექტომია

განმარტებითი ლექსიკონი ჰეპატექტომია – ქირურგიული ოპერაცია,რომელიც მდგომარეობს ღვიძლის ამოკვეთაში. ნაწილობრივი ჰეპატექტომია მდგომარეობს ღვიძლის ერთი ან რამდენიმე წილის ამოკვეთაში,რაც შეიძლება ჩატარდეს ვრცელი ტრავმის დროს ან ღვიძლის ერთ-ერთ წილში ლოკალიზებული სიმსივნის ამოკვეთის მიზნით.

ჰეპატ-

განმარტებითი ლექსიკონი ჰეპატ- – თავსართი, რომელიც ღვიძლზე მიუთითებს.მაგალითად, ჰეპატოპექსია – ღვიძლის  ქირურგიული მიმაგრება მუცლის კედელთან.

ვულვექტომია

განმარტებითი ლექსიკონი ვულვექტომია – ქირურგიული ოპერაცია, რომლის დროსაც ხდება ქალის გარეთა გენიტალიების ამოკვეთა.

ვაზექტომია

განმარტებითი ლექსიკონი ვაზექტომია – ქირურგიული ოპერაცია,რომელიც მდგომარეობს  თესლგამომტანი სადინრის ამოკვეთაში.ამ ოპერაციის ორივე სადინარზე ჩატარებას მოჰყვება სტერილობა, ამიტომაც ეს არის შობადობის კონტროლის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული მეთოდი. ვაზექტომია არ ახდენს გავლენას სქესობრივ ლტოლვაზე და პოტენციაზე.

ვაზოტომია

განმარტებითი ლექსიკონი ვაზოტომია –  (უროლოგიაში) ქირურგიული ოპერაცია,რომელიც მდგომარეობს თესლგამომტანი სადინრის კედლის გაკვეთაში.ეს ოპერაცია ჩვეულებრივად ტარდება სადინრის კათეტერიზაციისთვის და აზოსპერმიის მქონე პაციენტების სადინრის მდგომარეობის რენტგენოლოგიური გამოკვლევის დროს მასში რენტგენოკონტრასტული ნივთიერების შეყვანისთვის.

შარდის ბუშტის აუგმენტაცია

განმარტებითი ლექსიკონი შარდის ბუშტის აუგმენტაცია – შარდის ბუშტის შესაძლებლობების გაზრდის ქირურგიული მეთოდი.ჩვეულებრივად  მიიღწევა ილეოცეკოცისტოპლასტიკის საშუალებით.

აპიკექტომია

განმარტებითი ლექსიკონი აპიკექტომია – (სტომატოლოგიაში) კბილის ფესვის მწერვალის ქირურგიული ამოკვეთა.როგორც წესი,მას თან ახლავს კბილის ფესვის  ბოლოს დაბჟენა,მაგრამ ,თუ კბილის პულპის ფესვის არხის მკურნალობა შედეგს არ იძლევა და შეუძლებელია მისი გაგრძელება,ხდება ბჟენის გამოტანა.

არტერიოპლასტიკა

განმარტებითი ლექსიკონი არტერიოპლასტიკა – არტერიის ქირურგიული რეკონსტრუქცია;ტარდება,მაგალითად,ანევრიზმების მკურნალობის მიზნით.