საშვილოსნოს ყელის ორსულობა

ყელის ორსულობა (graviditas cervical) – ექტოპიური ორსულობის ერთ-ერთი სახეა, რომლის დროსაც სანაყოფო კვერცხის მიმაგრება და განვითარება ხდება საშვილოსნოს ყელის არხში. განასხვავებენ ჭეშმარიტ ყელის ორსულობას, როდესაც პლაცენტა მდებარეობს საშვილოსნოს ყელის არხში და  ყელ-ზეყელის ორსულობას,  რომელიც ხასიათდება პლაცენტის მიმაგრებით ზეყელის მიდამოში. სანაყოფე Read More …