შეკრულობის კლასიფიკაცია

დღევანდელ პერიოდში არ არსებობს ერთიანი საყოველთაოდ მიღებული შეკრულობის (ყაბზობის) კლასიფიკაცია. გამომწვევი მიზეზების გათვალისწინებით გამოყოფენ შეკრულობის (ყაბზობის) სამ სახეს: ➤ პირველადი (თანდაყოლილი ან შეძენილი მსხვილი ნაწლავის განვითარების ანომალიით  ან მისი ინერვაციის დარღვევით განპირობებული). ➤ მეორადი (სხვადასხვა დაავადებების, ტრავმების  ან მედიკამენტების გვერდითი Read More …