სოლიანი

  სოლიანი სოლიანის ზოგადი ინფორმაცია სოლიანი. SOLIAN. ნეიროლეფსიური (ანტიფსიქოზური) პრეპარატების ჯგუფის სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერება – ამისულპრიდი. Amisulpride. ათქ.კლასიფიკაციის კოდი – N05AL05. მწარმოებელი ქვეყანა – საფრანგეთი.

ეგლონილი

ეგლონილი ეგლონილის ზოგადი ინფორმაცია ეგლონილი. EGLONYL. ნეიროლეფსიური (ანტიფსიქოზური)  პრეპარატების ჯგუფის სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერება – სულპირიდი. Sulpiride. ათქ.კლასიფიკაციის კოდი – N05AL01. მწარმოებელი ქვეყანა – საფრანგეთი.

ლეპონექსი

ლეპონექსი ლეპონექსის ზოგადი ინფორმაცია ლეპონექსი. LEPONEX. ნეიროლეფსიური (ანტიფსიქოზური) პრეპარატების ჯგუფის სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერება – კლოზაპინი. Clozapine. ათქ.კლასიფიკაციის კოდი – N05AH. მწარმოებელი ფირმა – Pharma – GenMed (დიდი ბრიტანეთი).

ტრუქსალი

  ტრუქსალი ტრუქსალის ზოგადი ინფორმაცია ტრუქსალი. Truxal. ფსიქოტროპული პრეპარატების – ნეიროლეფსიური (ანტიფსიქოზური) პრეპარატების ჯგუფის სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერება – ქლირპროთიქსენი. Chlorprothixene. მწარმოებელი ფირმა – ხ.ლუნდბეკ ა/ს (დანია).

კლოპიქსოლ დეპო

კლოპიქსოლ დეპო კლოპიქსოლ დეპოს ზოგადი ინფორმაცია კლოპიქსოლ დეპო. Clopixol depo. ნეიროლეფსიური (ანტიფსიქოზური) პრეპარატების ჯგუფის სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერება – ზუკლოპენტიქსოლი. Zuclopenthixol. ათქ.კლასიფიკაციის კოდი – 05AF05. მწარმოებელი ფირმა – ჩ.ლუნდბეკ ა/ს (დანია).

ოლზაპი

  ოლზაპი ოლზაპის ზოგადი ინფორმაცია ოლზაპი. OLZAP. ფსიქოტროპული, ნეიროლეფსიური (ანტიფსიქოზური) პრეპარატების ჯგუფის სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერება – ოლანზაპინი. Olanzapine. მწარმოებელი ფირმა – ჯი-ემ-პი (საქართველო).

ზელდოქსი

ზელდოქსი ზელდოქსის ზოგადი ინფორმაცია ზელდოქსი. ZELDOX. ნეიროლეფსიური (ანტიფსიქოზური) სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერება – ზიპრასიდონი. Ziprasidone. ათქ.კლასიფიკაციის კოდი – 05AE04. მწარმოებელი ფირმა – PFIZER.

ვინერი

ვინერი ვინერის ზოგადი ინფორმაცია ვინერი. VINER. თავის ტვინის მეტაბოლიზმის გასაუმჯობესებელი, ნოოტროპული სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერებები – გამა-ამინოერბომჟავა + პირაცეტამი. Gamma-aminobutyric acid + Piracetam. მწარმოებელი ფირმა – ავერსი – რაციონალი (საქართველო).

დოფამინური ჰიპოთეზა

განმარტებითი ლექსიკონი დოფამინური ჰიპოთეზა – თეორია,რომელიც დაფუძნებულია იმაზე,რომ შიზოფრენიის განვითარება ნაწილობრივ დაკავშირებულია დოფამინის მეტაბოლიზმის დარღვევასთან და დაავადება შეიძლება განიკურნოს ისეთი წამლების (მაგალითად,ქლორპრომაზინის) მიღებით,რომლებიც ხელს უშლიან მის (როგორც ნეირომედიატორის) მოქმედებას.

აუტოკასტრაცია

განმარტებითი ლექსიკონი აუტოკასტრაცია – საკუთარი თავის კასტრაცია; ცნობილია, მაგალითად, შიზოფრენიის დროს.