შშმ პირთა დასაქმების თანამედროვე ხედვა

აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე პირებს გააჩნიათ მრავალი სახასიათო თავისებურებები, რომელიც შესანიშნავად შეეფერება ზოგიერთი ტიპის სამუშაოს. მაგალითად: აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე პირები წარმატებით მოქმედებენ გარკვეულ სიტუაციებში ლოგიკურად წყვეტენ დასმულ ამოცანებს; აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე პირებს შეუძლიათ საიმედოდ დაიმახსოვრონ ინსტრუქციები, რაც მნიშნვნელოვანია Read More …