ძვლის ავთვისებიანი სიმსივნეები

განასხვავებენ ძვლოვანი ქსოვილიდან განვითარებულ (ოსტეოგენური სარკომა, პაროსტალური სარკომა, ქონდროსარკომა, ავთვისებიანი გიგანტურუჯრედოვანი სიმსივნე) და არაძვლოვანი წარმოშობის (იუნგის სარკომა, ფიბროსარკომა, ქონდრომა, ანგიოსარკომა, ადამანტიომა) სიმსივნეებს. ოსტეოგენური სარკომა ვითარდება ძვლის ზრდის პერიოდში, 15 წლამდე ასაკში, იშვიათად გვხვდება მოგვიანებითაც. გამოყოფენ ოსტეობლასტურ, ქონდრობლასტურ და ფიბრობლასტურ სარკომას. Read More …