ჰიდროკორტიზონი

  ჰიდროკორტიზონი ჰიდროკორტიზონის ზოგადი ინფორმაცია ჰიდროკორტიზონი. Hydrocortison. სტეროიდების ჯგუფის სამკურნალო საშუალება გარეგანი გამოყენებისთვის. აქტიური ნივთიერება – ჰიდროკორტიზონის აცეტატი. Hydrocortisone acetate. მწარმოებელი ფირმა – შპს პოლონეთის ფარმაცია აფლოფარმი (პოლონეთი).