ჰირუდოთერაპია (წურბელებით მკურნალობა)

ჰირუდოთერაპია (წურბელებით მკურნალობა) 1. სამედიცინო წურბელა 2. ჰირუდოთერაპია