წყალი გუდაური

წყალი გუდაური  წყალი წყალი გუდაური / წარმომავლობა წყალი გუდაური სათავეს კავკასიონის სამხრეთ კალთებზე იღებს. აქედან ჩამომდინარე წყალი 40 კილომეტრიან ბუნებრივ ფილტრაციას გადის და იძენს უნიკალურ თვისებებსა და გემოს. კავკასიონის მთებს ქვეშ მოქცეული ბუნებრივი რეზერვუარი წყლის მარაგსა და მის უნიკალურ ქიმიურ Read More …