წყარო

წყარო წყალი წყარო — მიწისქვეშა წყლის ბუნებრივი გამოსავალი დედამიწის ზედაპირზე. გამოსასვლელს პოულობს ხმელეთზე ან წყალქვეშ. წყაროების წარმოქმნას განაპირობებს წყლიანი ჰორიზონტის რელიეფისუარყოფითი ფორმებით (მდინარის ხეობა, ხევი, ქვაბული და სხვ.) გადაკვეთა, ადგილის გეოლოგიურ-სტრუქტურული თავისებურებები (ნაპრალები, ტექტონიკური რღვევები, მაგმური და დანალექი ქანებისკონტაქტი), წყლიანი ჰორიზონტების ფილტრაციული არაერთგვაროვნება და სხვ. კლასიფიკაცია სხვადასხვაგვარია. განსხვავებაა დებიტის მიხედვითაც. მაგ., არსებობს მუდმივი, სუსტად ცვალებადი, Read More …

ჰიპოთეზა

ლალი დათეშიძე, არჩილ შენგელია. სამედიცინო ენციკლოპედიური განმარტებითი ლექსიკონი ჰიპოთეზა – 1. (ბერძნ. Hypothesis – საფუძველი, ვარაუდი)  ვარაუდი, რომლის დროსაც რიგი ფაქტების საფუძველზე კეთდება დასკვნა ობიექტის, კავშირის ან მოვლენის მიზეზების არსებობის შესახებ, ამასთან ეს დასკვნა არ შეიძლება ჩაითვალოს მთლიანად სარწმუნოდ. ჰიპოთეზურს Read More …

გაზომვა

ლალი დათეშიძე, არჩილ შენგელია. სამედიცინო ენციკლოპედიური განმარტებითი ლექსიკონი გაზომვა – შემეცნებითი პროცედურა, რომელიც ხორციელდება მეცნიერული კვლევის ემპირიულ დონეზე და შეიცავს მატერიალური ობიექტების დახასიათებათა (წონა, სიგრძე, კოორდინატები, სიჩქარე და სხვ.) განსაზღვრებას სათანადო საზომ ხელსაწყოთა მეშვეობით. საბოლოო ანგარიშით გაზომვა დაიყვანება გასაზომი სიდიდის Read More …

არადიფერენცირებული ეპითელიოციტი

ლალი დათეშიძე, არჩილ შენგელია. სამედიცინო ენციკლოპედიური განმარტებითი ლექსიკონი არადიფერენცირებული ეპითელიოციტი – მცირედდიფე­რენცირებული / უყაითნო / (epitheliocytus nondifferentiativus ბერძნ.epi – ზევით, thele – დვრილი, cytos – უჯრედი; ლათ.differentiatio – დიფერენციაცია, დაყოფა) ნაწლავის კრიპტის ეპითელიუმის უჯრედი – ენტეროციტი, კრიპტებისა და ხაოების ეპითელიოციტების Read More …