ხახის თმიანი პოლიპი

თმიანი პოლიპი თმიანი პოლიპი – თანდაყოლილი სიმსივნეა,  წარმოიქმნება ძირითადად რბილი სასის უკანა ნაწილიდან ან საყლაპავის გვერდითი კედლიდან. >>>>