ჰიპომენსტრუალური სინდრომი

ჰიპომენსტრუალური სინდრომი (ჰიპ.. + მენსტრუაცია), მენსტრუალური ფუნქციის დარღვევა, რომელიც ვლინდება მენსტრუაციის შესუსტებით, ზედმეტად მწირი (ჰიპომენორეა), ზედმეტად ხანმოკლე (ოლიგომენორეა) 1-3 დღემდე და იშვიათი (ოპსომენორეა) მენსტრუაციის შენაცვლება 35 დღეზე მეტი ინტერვალით. გვხვდება ხშირად სქესობრივი მომწიფების პერიოდში და კლიმაქსურ პერიოდში, არცთუ ისე იშვიათად Read More …