გასტალი

გასტალი გასტალის ზოგადი ინფორმაცია გასტალი. Gastal. ანტაციდური პრეპარატების ჯგუფის სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერებები – ალუმინიუმის ჰიდროჟანგი + მაგნიუმის კარბონატი + მაგნიუმის ჰიდროჟანგი. Aluminium hydroxyde + Magnesium carbonate + Magnesium hydroxyde.  მწარმოებელი ფირმა – Pliva Cracow, Pharmaceutical Comp (პოლონეთი).

მაალოქსი

  მაალოქსი მაალოქსის ზოგადი ინფორმაცია მაალოქსი. MAALOX. ანტაციდური სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერებები – ალგედრატი + მაგნიუმის ჰიდროქსიდი. Algeldrate + Magnesium hydroxide. ათქ.კლასიფიკაციის კოდი – A02AD01. მწარმოებელი ფირმა – სანოფი ავენტისი (იტალია).

ბაუზოლი

ბაუზოლი ბაუზოლის ზოგადი ინფორმაცია ბაუზოლი. BAUZOLE. პროტონული ტუმბოს ინჰიბიტორების ჯგუფის სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერება – რაბეპრაზოლი. Rabeprazole. ათქ.კლასიფიკაციის კოდი – A02BC04. მწარმოებელი ფირმა – ავერსი – რაციონალი (საქართველო).

მედეზოლი

  მედეზოლი მედეზოლის ზოგადი ინფორმაცია მედეზოლი. Medezol. პროტონული ტუმბოს ინჰიბიტორების ჯგუფის სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერება – ლანსოპრაზოლი. Lansoprazole. მწარმოებელი ფირმა – ეჯზაჯიბაში ზენტივა საღლიქ ურუნლერი სან.ვე თიჯ.ა.შ (თურქეთი).