არაქნეიდიზმი,არაქნიდიზმი

განმარტებითი ლექსიკონი არაქნეიდიზმი,არაქნიდიზმი – მოწამვლა,რომელიც ვითარდება ადამიანში ობობის კბენის შემდეგ.