კორინფარი რეტარდი

კორინფარი რეტარდი კორინფარი რეტარდის ზოგადი ინფორმაცია კორინფარი რეტარდი. CORINFAR. ანტიჰიპერტენზიული პრეპარატების – კალციუმის არხების ბლოკატორების ჯგუფის სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერება – ნიფედიპინი. Nifedipine. მწარმოებელი ფირმა – AWD. pharma GmbH (გერმანია).

კორინფარი

კორინფარი კორინფარის ზოგადი ინფორმაცია კორინფარი. CORINFAR. ანტიჰიპერტენზიული პრეპარატების – კალციუმის არხების ბლოკატორების ჯგუფის სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერება – ნიფედიპინი. Nifedipine. მწარმოებელი ფირმა – AWD. pharma GmbH & Co.KG (გერმანია).

ლიზიგამა

  ლიზიგამა ლიზიგამას ზოგადი ინფორმაცია ლიზიგამა. Lisigamma. ანგიოტენზინ-გარდაქმნელი ფერმენტების ინჰიბიტორების ჯგუფის სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერება – ლიზინოპრილი. Lisinopril. მწარმოებელი ფირმა – ვიორვაგ ფარმა, GmbH და Co. KG (გერმანია).

ბისოგამა

ბისოგამა ბისოგამას ზოგადი ინფორმაცია ბისოგამა. BISOGAMMA. ბეტა1–ადრენომაბლოკირებელი სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერება – ბისოპროლოლი. Bisoprolol. მწარმოებელი ფირმა – ვიორვაგ ფარმა და კომ. კგ (გერმანია).

ამლოდიგამა

ამლოდიგამას ზოგადი ინფორმაცია ამლოდიგამა. Amlodigamma. ანტიჰიპერტენზიული სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერება – ამლოდიპინი.  Amlodipine. მწარმოებელი ფირმა – ვიორვაგ ფარმა გმბჰ და კო კგ (გერმანია).

პრესტარიუმი კომბი

პრესტარიუმი კომბი პრესტარიუმი კომბის ზოგადი ინფორმაცია პრესტარიუმი კომბი. PRESTARIUM COMBI. ანგიოტენზინ-გარდაქმნელი ფერმენტების ინჰიბიტორის და დიურეზული საშუალებების შემცველი პრეპარატების ჯგუფის სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერებები – ინდაპამიდი + პერინდოპრილი. Indapamide + Perindopril. ათქ.კლასიფიკაციის კოდი – C09BA04. მწარმოებელი ფირმა – სერვიე (საფრანგეთი).

პრესტარიუმი

პრესტარიუმი პრესტარიუმის ზოგადი ინფორმაცია პრესტარიუმი. PRESTARIUM. ანგიოტენზინ-გარდაქმნელი ფერმენტების ინჰიბიტორების ჯგუფის სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერება – პერინდოპრილი. Perindopril. ათქ.კლასიფიკაციის კოდი – C09BA04. მწარმოებელი ფირმა – სერვიე (საფრანგეთი).

ვერაპამილი

ვერაპამილი ვერაპამილის ზოგადი ინფორმაცია ვერაპამილი. Verapamil. I კლასის კალციუმის არხების სელექტიური ბლოკატორების ჯგუფის სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერება – ვერაპამილი. Verapamil. ათქ.კლასიფიკაციის კოდი – C08D A01. მწარმოებელი ფირმა – “ბიოპოლუსი” (საქართველო).

ენალაპრილი

ენალაპრილი ენალაპრილის ზოგადი ინფორმაცია ენალაპრილი. ENALAPRIL. ანგიოტენზინ-გარდაქმნელი ფერმენტების ინჰიბიტორების ჯგუფის სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერება – ენალაპრილის მალეატი. Enalapril maleate. ათქ.კლასიფიკაციის კოდი – C09AA02. მწარმოებელი ფირმა – შპს “ბიოპოლუსი” (საქართველო).

ბისოპროლოლი

ბისოპროლოლი ბისოპროლოლის ზოგადი ინფორმაცია ბისოპროლოლი. Bisoprolol. ბეტა1–ადრენომაბლოკირებელი პრეპარატების ჯგუფის სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერება – ბისოპროლოლი. Bisoprolol. ათქ.კლასიფიკაციის კოდი – C07AB07.  მწარმოებელი ფირმა – შპს “ბიოპოლუსი” (საქართველო).