მსხვილი ნაწლავის ბიოფსია

მსხვილი ნაწლავის ბიოფსია ჰისტომორფოლოგიური გამოკვლევის ჩატარების  საშუალებას იძლევა.  არსებობს ნაწლავის ფრაგმენტის მიღების ორი გზა — ბრმა ასპირაციული ბიოფსია  და გამიზნული ბიოფსია, რომელიც ენდოსკოპიის დროს ხორციელდება. ორივე სახის ბიოფსიის ჩვენებები სხვადასხვაა — ბრმა ბიოფსია, ნაწლავის დიფუზურ დაზიანებაზე ეჭვისას გამოიყენება, გამიზნული ბიოფსია Read More …