აერტალი

აერტალის ზოგადი ინფორმაცია აერტალი. AIRTAL. არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერება –  აცეკლოფენაკი. Aceclofenac. მწარმოებელი ფირმა – GEDEON RICHTER (უნგრეთი).

სპასკუპრელი

  სპასკუპრელი სპასკუპრელის ზოგადი ინფორმაცია სპასკუპრელი. Spascupreel. ჰომეოპათიური სამკურნალო საშუალება. მწარმოებელი ფირმა – ბიოლოგიშე ჰეილმიტელ ჰეელ გმბჰ (გერმანია).

სპასკუპრელი

  სპასკუპრელი სპასკუპრელის ზოგადი ინფორმაცია სპასკუპრელი. Spascupreel. ჰომეოპათიური სამკურნალო საშუალება. მწარმოებელი ფირმა – ბიოლოგიშე ჰეილმიტელ ჰეელ გმბჰ (გერმანია).

სუარონი პაკეტ

  სუარონი სუარონის ზოგადი ინფორმაცია სუარონი. SUARON. პირაზოლინის წარმოებულების ჯგუფის არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. აქტიური ნივთიერება – ნიმესულიდი. Nimesulide. მწარმოებელი ფირმა – ჯი-ემ-პი (საქართველო).

სუარონი

  სუარონი სუარონის ზოგადი ინფორმაცია სუარონი. SUARON. პირაზოლინის წარმოებულების ჯგუფის არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. აქტიური ნივთიერება – ნიმესულიდი. Nimesulide. მწარმოებელი ფირმა – ჯი-ემ-პი (საქართველო).

სპაზმოპრივ ფორტე

  სპაზმოპრივ ფორტე სპაზმოპრივ ფორტეს ზოგადი ინფორმაცია სპაზმოპრივ ფორტე. SPAZMOPRIV FORTE. კუჭ-ნაწლავის ტონუსსა და მოტორიკაზე მოქმედი, მიოტროპული სპაზმოლიზური პრეპარატების ჯგუფის სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერება – ფენოვერინი. Fenoverine.  მწარმოებელი ფირმა – Polipharm Co., Ltd (ნიდერლანდები).

ანალგინი ტაბ

ანალგინი ტაბ–ის ზოგადი ინფორმაცია ანალგინი. Analgin. ანალგეზიურ-ანტიპირექსიული სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერება – ნატრიუმის მეტამიზოლი. Metamizole sodium. მწარმოებელი ფირმა – შპს “ბიოპოლუსი”(საქართველო).

ანალგინი

ანალგინის ზოგადი ინფორმაცია ანალგინი. Analgin. ანალგეზიურ-ანტიპირექსიული სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერება – ნატრიუმის მეტამიზოლი. Metamizole sodium. მწარმოებელი ფირმა – შპს “ბიოპოლუსი”(საქართველო).