კონვულსოფინი

კონვულსოფინი კონვულსოფინის ზოგადი ინფორმაცია კონვულსოფინი. Convulsophin. ანტიეპილეფსიური სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერება – ვალპროის მჟავა. Valproic acid. მწარმოებელი ფირმა – ტევა (გერმანია).

გაბაგამა

გაბაგამა გაბაგამას ზოგადი ინფორმაცია გაბაგამა. Gabagamma. ანტიეპილეფსიური სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერება – გამაპენტინი. Gabapentin. მწარმოებელი ფირმა – ვიორვაგ ფარმა (გერმანია).

დეპაკინი ქრონო

დეპაკინი ქრონო დეპაკინი ქრონოს ზოგადი ინფორმაცია დეპაკინი ქრონო. DEPAKINE CHRONO. ანტიეპილეფსიური სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერება – ვალპროის მჟავა. Valproic acid. ათქ.კლასიფიკაციის კოდი – N03AG01. მწარმოებელი ფირმა – Sanofi Aventis (საფრანგეთი).

კარბამაზეპინი

კარბამაზეპინი კარბამაზეპინის ზოგადი ინფორმაცია კარბამაზეპინი. CARBAMAZEPINE. ანტიეპილეფსიური პრეპარატების ჯგუფის სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერება – კარბამაზეპინი. Carbamazepine. მწარმოებელი ფირმა – ჯი-ემ-პი (საქართველო). კარბამაზეპინის შემადგენლობა და გამოშვების ფორმა კარბამაზეპინი. CARBAMAZEPINE გამოდის 200 მგ–იანი ტაბლეტის ფორმით. 50 ტაბ. პრეპარატის ერთი ტაბლეტი შეიცავს აქტიური ნივთიერების Read More …

ლამიქტალი

ლამიქტალი ლამიქტალის ზოგადი ინფორმაცია ლამიქტალი. LAMICTAL. ანტიეპილეფსიური პრეპარატების ჯგუფის სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერება – ლამოტრიჯინი. Lamotrigine. ათქ.კლასიფიკაციის კოდი – N03AX09. მწარმოებელი ფირმა – გლაქსოსმიტკლაინი (დიდი ბრიტანეთი).

ლირიკა

  ლირიკა ლირიკას ზოგადი ინფორმაცია ლირიკა. LYRICA. ანტიეპილეფსიური სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერება – პრეგაბალინი. Pregabalin. ათქ.კლასიფიკაციის კოდი – NO3AX16. მწარმოებელი ფირმა – Pfizer.

ტოპეფსილი

ტოპეფსილი ტოპეფსილის ზოგადი ინფორმაცია ტოპეფსილი. TOPEPSIL. ანტიეპილეფსიური პრეპარატების ჯგუფის სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერება – ტოპირამატი. Topiramate. მწარმოებელი ფირმა – სს ფარმაცევტული ქარხანა ეგისი (უნგრეთი).

დიაზეპამი 10 მგ

დიაზეპამი დიაზეპამი 10 მგ–ის ზოგადი ინფორმაცია დიაზეპამი. Diazepam. ანქსიოლიზური და საძილე  პრეპარატების – ბენზოდიაზეპინების ჯგუფის სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერება – დიაზეპამი. Diazepam. ათქ.კლასიფიკაციის კოდი – N05BA01. მწარმოებელი ფირმა – შპს “ბათფარმა” (საქართველო).

დიაზეპამი 5მგ

დიაზეპამი 5მგ დიაზეპამი 5მგ–ის ზოგადი ინფორმაცია დიაზეპამი. Diazepam. ანქსიოლიზური და საძილე  პრეპარატების – ბენზოდიაზეპინების ჯგუფის სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერება – დიაზეპამი. Diazepam. ათქ.კლასიფიკაციის კოდი – N05BA01. მწარმოებელი ფირმა – შპს “ბათფარმა” (საქართველო).

დიაზეპამი

დიაზეპამი დიაზეპამის ზოგადი ინფორმაცია დიაზეპამი. Diazepam. ანქსიოლიზური და საძილე  პრეპარატების – ბენზოდიაზეპინების ჯგუფის სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერება – დიაზეპამი. Diazepam. ათქ.კლასიფიკაციის კოდი – N05BA01. მწარმოებელი ფირმა – შპს “ბათფარმა” (საქართველო).