ეგლონილი

ეგლონილი ეგლონილის ზოგადი ინფორმაცია ეგლონილი. EGLONYL. ნეიროლეფსიური (ანტიფსიქოზური)  პრეპარატების ჯგუფის სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერება – სულპირიდი. Sulpiride. ათქ.კლასიფიკაციის კოდი – N05AL01. მწარმოებელი ქვეყანა – საფრანგეთი.

კლოპიქსოლი

კლოპიქსოლი კლოპიქსოლის ზოგადი ინფორმაცია კლოპიქსოლი. Clopixol. ნეიროლეფსიური (ანტიფსიქოზური) პრეპარატების ჯგუფის სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერება – ზუკლოპენტიქსოლი. Zuclopenthixol. ათქ.კლასიფიკაციის კოდი – 05AF05. მწარმოებელი ფირმა – ჩ.ლუნდბეკ ა/ს (დანია).

კლოპიქსოლ-აკუფაზი

კლოპიქსოლ-აკუფაზი კლოპიქსოლ-აკუფაზის ზოგადი ინფორმაცია კლოპიქსოლ-აკუფაზი. Clopixol-Acuphase. ნეიროლეფსიური (ანტიფსიქოზური) პრეპარატების ჯგუფის სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერება –ზუკლოპენტიქსოლი. Zuclopenthixol.  ათქ.კლასიფიკაციის კოდი – 05AF05. მწარმოებელი ფირმა – ჩ.ლუნდბეკ ა/ს (დანია).

კარბამაზეპინი

კარბამაზეპინი კარბამაზეპინის ზოგადი ინფორმაცია კარბამაზეპინი. CARBAMAZEPINE. ანტიეპილეფსიური პრეპარატების ჯგუფის სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერება – კარბამაზეპინი. Carbamazepine. მწარმოებელი ფირმა – ჯი-ემ-პი (საქართველო). კარბამაზეპინის შემადგენლობა და გამოშვების ფორმა კარბამაზეპინი. CARBAMAZEPINE გამოდის 200 მგ–იანი ტაბლეტის ფორმით. 50 ტაბ. პრეპარატის ერთი ტაბლეტი შეიცავს აქტიური ნივთიერების Read More …

კონვურატი

კონვურატი კონვურატის ზოგადი ინფორმაცია კონვურატი. CONVURAT. ანტიეპილეფსიური პრეპარატების ჯგუფის სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერება – კარბამაზეპინი. Carbamazepine. ათქ.კლასიფიკაციის კოდი – N03AF01. მწარმოებელი ფირმა – ავერსი – რაციონალი (საქართველო).