მკურნალობა უცხოეთში

Posts Tagged ‘GA-40’

Preparatın və səhifədə təqdim olunan məlumatın müəllifi – Gürcüstan patriarxı müqəddəs Andrey adina Gürcüstan universitetinin tam professoru, doktoru, qitələrarası tibb və sosial akademiyanın müxbir üzvi, tibbi biologiya elmi araşdırma mərkəzinin və MMC “Aleks” in prezidenti Giorgi İaqo oglu Aleksidzedir. e-mail: giorgi_alexidze@yahoo.com; mob.: 599 50 68 50

GA-40

GA-40 – Ticari adı: GA-40

GA-40 – satiş forması – toz halında

GA-40 tərkibi:

Aktiv maddə: 1 flakonun tərkibinə 1mq təbii polipepdid kompleksi daxiıdir.
Köməkçi maddə: Natrium xlorid – 45 mq, kalium dihidrofosfat – 13,5 mq, həll edici maye – 5 ml.

GA-40 – farmakoloji qrup: xərçəng əleyhinə və imunomodulyator.

GA-40 – farmakoloji xüsusiyyətləri: Read the rest of this entry »

vaka