GA-40

Preparatın və səhifədə təqdim olunan məlumatın müəllifi – Gürcüstan patriarxı müqəddəs Andrey adina Gürcüstan universitetinin tam professoru, doktoru, qitələrarası tibb və sosial akademiyanın müxbir üzvi, tibbi biologiya elmi araşdırma mərkəzinin və MMC “Aleks” in prezidenti Giorgi İaqo oglu Aleksidzedir. e-mail: giorgi_alexidze@yahoo.com; Read More …