კარვედიგამა

კარვედიგამა კარვედიგამას ზოგადი ინფორმაცია კარვედიგამა. Carvedigamma. ბეტა1– და ბეტა2–ადრენომაბლოკირებელი პრეპარატების ჯგუფის სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერება – კარვედილოლი. Carvedilol. მწარმოებელი ფირმა – Worwäg Pharma GmbH & Co.Kg (გერმანია).

პაპავერინი

  პაპავერინი პაპავერინის ზოგადი ინფორმაცია პაპავერინი.PAPAVERINE. კუჭ-ნაწლავის ტონუსსა და მოტორიკაზე მოქმედი სამკურნალო საშუალება.აქტიური ნივთიერება – პაპავერინი. Papaverine.მწარმოებელი ფირმა – Stada (გერმანია).

შვიტას ბალახი

  შვიტას ბალახი შვიტას ბალახის ზოგადი ინფორმაცია შვიტას ბალახი. Herba Equiseti Arvensis. ფიტოპრეპარატების – დიურეზული პრეპარატების ჯგუფის სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერება – comb. drug. მწარმოებელი ფირმა – ნატურფარმი (საქართველო).

კატაბალახას ფესვები და ფესურები

კატაბალახას ფესვები და ფესურები კატაბალახას ფესვები და ფესურების ზოგადი ინფორმაცია კატაბალახას ფესვები და ფესურები. Rhizoma cum Radicibus Valerianae. ფიტოპრეპარატების ჯგუფის სედაციური სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერება – comb. drug.  მწარმოებელი ფირმა – ნატურფარმი (საქართველო).

ვალტანი

ვალტანი ვალტანის ზოგადი ინფორმაცია ვალტანი. VALTAN. ანტიჰიპერტენზიული პრეპარატების – ანგიოტენზინ II რეცეპტორების ანტაგონისტების ჯგუფის სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერება –  ვალსარტანი. Valsartan. მწარმოებელი ფირმა – ჯიემპი (საქართველო).

ჰარტილი

  ჰარტილი ჰარტილის ზოგადი ინფორმაცია ჰარტილი. HARTIL. ანგიოტენზინ-გარდაქმნელი ფერმენტების ინჰიბიტორების ჯგუფის სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერება – რამიპრილი. Ramipril. ათქ.კლასიფიკაციის კოდი – C09A A05. მწარმოებელი ფირმა – აქტავისი ლტდ. (მალტა).

ლოსარ-დენკი 100

  ლოსარ-დენკი 100 ლოსარ-დენკი 100–ის ზოგადი ინფორმაცია ლოსარ-დენკი 100. Losar-Denk 100. ანტიჰიპერტენზიული პრეპარატების – ანგიოტენზინ II რეცეპტორების ანტაგონისტების ჯგუფის სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერება – ლოზარტანი. Losartan. ათქ.კლასიფიკაციის კოდი – C09CA01. მწარმოებელი ფირმა – DENK PHARMA GmbH Co.KG (გერმანია).

ლოსარ-დენკი 50

  ლოსარ-დენკი 50 ლოსარ-დენკი 50–ის ზოგადი ინფორმაცია ლოსარ-დენკი 50. Losar-Denk 50. ანტიჰიპერტენზიული პრეპარატების – ანგიოტენზინ II რეცეპტორების ანტაგონისტების ჯგუფის სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერება – ლოზარტანი. Losartan. ათქ.კლასიფიკაციის კოდი – C09CA01. მწარმოებელი ფირმა – DENK PHARMA GmbH Co.KG (გერმანია).

ნებილეტი

  ნებილეტი ნებილეტის ზოგადი ინფორმაცია ნებილეტი. Nebilet. ბეტა1–ადრენომაბლოკირებელი სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერება – ნებივოლოლი. Nebivolol. ათქ.კლასიფიკაციის კოდი – C07AB12. მწარმოებელი ფირმა – BERLIN-CHEMIE AG (გერმანია).

ბერლიპრილი 20

ბერლიპრილი 20 ბერლიპრილი 20–ის ზოგადი ინფორმაცია ბერლიპრილი 20. Berlipril  20. ანგიოტენზინ-გარდაქმნელი ფერმენტების ინჰიბიტორების ჯგუფის სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერება – ენალაპრილის მალეატი. Enalapril maleate. ათქ.კლასიფიკაციის კოდი – C09AA02. მწარმოებელი ფირმა – BERLIN-CHEMIE AG (გერმანია).