კიბოს მკურნალობის ალტერნატიული მეთოდების ანალიზი

კიბოს მკურნალობის ალტერნატიული მეთოდების ანალიზი კიბოს ალტერნატიული მკურნალობა – არის კრებითი სახელი ალტერნატიული მედიცინის სხვადასხვა მეთოდებისა, რომლებიც მიმართულია ავთვისებიანი სიმსივნეების სამკურნალოდ. ამ კატეგორიას მიეკუთვნება აგრეთვე კომპლემენტარული მედიცინის მეთოდები, რომლებიც პაციენტებისათვის უსაფრთხოდ მიიჩნევა.