მეტეროლოგიური ქეილიტი

მეტეოროლოგიური ქეილიტი რა არის მეტეოროლოგიური ქეილიტი? მეტეოროლოგიური ქეილიტი წარმოადგენს ტუჩის ანთებადი ხასიათის დაავადებას, რომლის განვითარების მიზეზს წარმოადგენს სხვადასხვა მეტეოროლოგიური ფაქტორები (ტენიანობის მომატება ან დაქვეითება, მზის რადიაცია, ჰაერის მტვრიანობის მატება, ქარი, სიცივე და სხვ.). მნიშვნელოვან როლს თამაშობს აღნიშნული ფაქტორების მოქმედების ხანგრძლივობა Read More …