მიკო პლუსი

მიკო პლუსი მიკო პლუსის ზოგადი ინფორმაცია მიკო პლუსი. Mico plus. პროტოზოას, მიკრობების და სოკოს საწინააღმდეგო სამკურნალო საშუალება ადგილობრივი გამოყენებისათვის. აქტიური ნივთიერებები – მეტრონიდაზოლი + მიკონაზოლი. Metronidazole + Miconazole. მწარმოებელი ფირმა – კასპარ-ჩაბანი ფარმა (სირია).