მეტსილი წვეთები

  მეტსილი წვეთები მეტსილი წვეთების ზოგადი ინფორმაცია მეტსილი წვეთები. METSIL DROPS. ნაწლავებში აირწარმომქნის შემამცირებელი სამკურნალო საშუალება. აქტიური ნივთიერება – სიმეთიკონი. Simethicone. მწარმოებელი ფირმა – BILIM PPHARMACEUTICALS A.S. (თურქეთი).