გასტროდუოდენოსკოპია

განმარტებითი ლექსიკონი გასტროდუოდენოსკოპია – კუჭის და  თორმეტგოჯა ნაწლავის  ღრუს  გამოკვლევის მეთოდი ენდოსკოპის საშუალებით .