რეპრეზენტაციული

განმარტებითი ლექსიკონი რეპრეზენტაციული – სტატისტიკურად წარმოდგენილი. ___________________________________________  ….