ბიზნეს გეგმების მომზადება (შედგენა)

ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა) გრანტების, შეღავათიანი სესხების, კრედიტებისა  და ინვესტიციებისათვის ტიპური ბიზნეს-გეგმების არასრული სია იხილეთ   >>> MTVi- ს მომსახურებები და სერვისები ♦ მუდმივმოქმედი კონფერენცია  „ბიზნესის იდეა და ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა) “  ♦ ბიზნეს-გეგმების მომზადება (შედგენა), ტექნოლოგია, ტექნიკა და მოწყობილობები – სრული. სერვისი თქვენი Read More …

როგორ მოვამზადოთ ბიზნეს-გეგმა

1. ბიზნეს – გეგმის ფორმატი 1.1. ბიზნეს გეგმის სატიტულო გვერდი  1.2. ბიზნეს გეგმის მოკლე აღწერა 1.3. კომპანიის აღწერა ბიზნეს გეგმაში 1.4. მენეჯმენტის აღწერა ბიზნეს გეგმისათვის 1.5. პროდუქტის აღწერა ბიზნეს გეგმაში 1.6. ბაზრის მიმოხილვა ბიზნეს გეგმაში 1.7. კონკურენციის ანალიზი ბიზნეს გეგმაში Read More …