პანინტესტინოსკოპია

პანინტესტინოსკოპია წვრილი ნაწლავის გამოკვლევის მეთოდი, რომელიც ხორციელდება ფიბროენდოსკოპის საშუალებით. ეს მეთოდი წარმოადგენს კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის ენდოსკოპიური გამოკვლევის მაღალინფორმატიულ, თანამედროვე მეთოდს. მისი საშუალებით შესაძლებელია ზუსტი დიაგნოზის დასმა და აუცილებლობისამებრ ქსოვილის ნაწილის აღება მორფოლოგიური გამოკვლევისათვის. __________________________________________ გადასვლა  ,,ენდოქირურგია”