გალოფილური

განმარტებითი ლექსიკონი გალოფილური – ორგანიზმი, რომელსაც ნორმალური ზრდისთვის ესაჭირეობა მაღალკონცენტრირებული მარილის ხსნარის არსებობა.

აუქსოტროფი

განმარტებითი ლექსიკონი აუქსოტროფი – მიკროორგანიზმების სახეობა,რომელიც ვითარდება მუტაციის დროს,მათ  ზრდისთვის ესაჭირეობათ ერთი ან რამდენიმე განსაკუთრებული ფაქტორი,რომელიც არ იყო საჭირო საწყის მიკროორგანიზმებისთვის.

ანგიოგენეზი

განმარტებითი ლექსიკონი ანგიოგენეზი – ახალი სისხლძარღვების წარმოქმნის პროცესი.ძალიან მნიშვნელოვანია სიმსივნური დაავადებების დროს, რადგან  სიმსივნის ზრდას ხელს უწყობს.