დაავადებები. მე-10 საერთაშორისო კლასიფიკატორი (V)

K31.1           ჰიპერტროფული პილოროსტენოზი მოზრდილებში

K31.2           ქვიშის საათის მსგავსი სტრიქტურა და კუჭის სტენოზი

K31.3           პილოპოსპაზმი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული სხვა რუბრიკებში

K31.5           თორმეტგოჯა ნაწლავის გაუვალობა

K31.8           კუჭის და თორმეტგოჯა ნაწლავის სხვა დაზუსტებული დაავადებები

K31.8.0        კუჭის ატონია

K31.8.2        კუჭის წვენის ჰიპერაციდულობა

K31.9           კუჭის და თორმეტგოჯა ნაწლავის დაავადება, დაუზუსტებელი

K35-K38     აპენდიქსის დაავადება (ჭიისებრი წანაზარდი)

K37              აპენდიციტი, დაუზუსტებელი

K40-K46     თიაქრები

K44              დიაფრაგმის თიაქარი

K44.9           დიაფრაგმის თიაქარი გაუვალობის ან განგრენის გარეშე

K50              კრონის დაავადება (რეგიონალური ენტერიტი)

K50-K52     არასპეციფიური ენტერიტი და კოლიტი

K50.0           წვრილი ნაწლავის კრონის დაავადება

K50.9           კრონის დაავადება, დაუზუსტებელი

K51              წყლულოვანი კოლიტი

K51.0           წყლულოვანი (ქრონიკული) ენტეროკოლიტი

K51.2           წყლულოვანი (ქრონიკული) პროქტიტი

K51.8           სხვა წყლულოვანი კოლიტები

K51.9           წყლულოვანი კოლიტი, დაუზუსტებელი

K52              სხვა არაინფექციური გასტროენტერიტები და კოლიტები

K52.2           ალერგიული და ალიმენტარული გასტროენტერიტი და კოლიტი

K52.8           სხვა დაზუსტებული არაინფექციური გასტროენტერიტები და კოლიტები

K52.8.0        კოლიტი ფსევდომემბრანოზული

K52.9           არაინფექციური გასტროენტერიტი და კოლიტი, დაუზუსტებელი

K55              ნაწლავის სისხლძარღვოვანი დაავადებები

K55-K63     სხვა ნაწლავური დაავადებები

K55.0           ნაწლავის მწვავე სისხლძარღვოვანი დაავადებები

K56              პარალიზური ილეუსი და ნაწლავის გაუვალობა თიაქრის გარეშე

K56.0           პარალიზური ილეუსი

K56.6           სხვა და დაუზუსტებელი ნაწლავური გაუვალობა

K57              ნაწლავის დივერტიკულური დაავადება

K58              ნაწლავის გაღიზიანების სიმდრომი

K58.9           ნაწლავის გაღიზიანების სიმდრომი დიარეის გარეშე

K59              ნაწლავის სხვა ფუნქციონალური დარღვევები

K59.0           შეკრულობა

K59.0.0        შეკრულობა ჰიპო- და ატონიური

K59.0.1        შეკრულობა სპაზმური

K59.1           ფუნქციონალური დიარეა

K59.3           მეგაკოლონი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული სხვა რუბრიკებში

K59.8           ნაწლავის სხვა დაზუსტებული ფუნქციონალური დარღვევები

K59.8.0        ნაწლავის ატონია

K59.8.1        ნაწლავის დისკინეზია

K59.9           ნაწლავის ფუნქციონალური დარღვევა, დაუზუსტებელი

K55-K63     ნაწლავის სხვა დაავადებები

K60              უკანა ხვრელი მიდამოს და სწორი ნაწლავის ფისტულა და ნაპრალი

K60.2           უკანა ხვრელის ნაპრალი. დაუზუსტებელი

K62              უკანა ხვრელი და სწორი ნაწლავის სხვა დაავადებები

K62.6           უკანა ხვრელი და სწორი ნაწლავის წყლული

K62.7           რადიაციული პროქტიტი

K62.8           უკანა ხვრელი და სწორი ნაწლავის სხვა დაზუსტებული  დაავადებები

K62.8.0        უკანა ხვრელი პაპილიტი

K62.8.1        პროქტიტი

K63              ნაწლავის სხვა დაავადებები

K63.8           ნაწლავის სხვა დაზუსტებული დაავადებები

K63.8.0        დისბაქტერიოზი

K63.8.1        პროქტოსიგმოიდიტი

K63.9           ნაწლავის დაავადება, დაუზუსტებელი

K65              პერიტონიტი

K65-K67     მუცლის ღრუს დაავადებები

K65.0           მწვავე პერიტონიტი

K65.8           პერიტონიტის სხვა სახეები

K67              მუცლის ღრუს დაზიანება ინფექციური დაავადებებისას, რომლიბიც კლასიფიცირებულნი არიან სხვა რუბრიკებში

K70              ღვიძლის ალკოჰოლური დაავადება

K70-K77     ღვიძლის დაავადებები

K70.1           ალკოჰოლური ჰეპატიტი

K70.3           ღვიძლის ალკოჰოლური ციროზი

K71              ღვიძლის ტოქსიკური დაზიანება

K71.0           ღვიძლის ტოქსიკური დაზიანება ქოლესტაზით

K72              ღვიძლის უკმარისობა, რომელიც კლასიფიცირებული არ არის სხვა რუბრიკებში (მათ შორის ღვიძლისმიწერი კომა)

K72.0           ღვიძლის მწვავე და ქვემწვავე უკმარისობა

K72.1           ღვიძლის ქრონიკული უკმარისობა

K72.9           ღვიძლის უკმარისობა, დაუზუსტებელი

K73              ქრონიკული ჰეპატიტი, რომელიც კლასიფიცირებული არ არის სხვა რუბრიკებში

K74              ღვიძლის ფიბროზი და ციროზი

K74.3           პირველადი ბილიარული ციროზი

K74.6           სხვა და დაუზუსტებელი ღვიძლის ციროზი

K75              ღვიძლის სხვა ანთებითი დაავადებები

K75.0           ღვიძლის აბსცესი

K76              ღვიძლის სხვა დაავადებები

K76.0           ღვიძლის ცხიმოვანი დეგენერაცია, რომელიც კლასიფიცირებული არ არის სხვა რუბრიკებში

K76.6           პორტული ჰიპერტენზია

K76.9           ღვიძლის დაავადება, დაუზუსტებელი

K77              ღვიძლის დაზიანება დაავადებებისას, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არიან სხვა რუბრიკებში

K80              ნაღველკენჭოვანი დაავადება (ქოლელითიაზი)

K80-K87     ნაღვლის ბუშტის, სანაღვლე გზების და კუჭქვეშა ჯირკვლის დაავადებები

K80.2           ნაღვლის ბუშტის კენჭები ქოლეცისტიტის გარეშე

K80.3           ნაღვლის ბუშტის კენჭები ქოლანგიტით

K80.5           ნაღვლის ბუშტის კენჭები ქოლანგიტის ან ქოლეცისტიტის გარეშე

K80.8           ქოლელითიაზის სხვა ფორმები

K81              ქოლეცისტიტი

K81.0           მწვავე ქოლეცისტიტი

K81.1           ქრონიკული ქოლეცისტიტი

K81.9           ქოლეცისტიტი, დაუზუსტებელი

K82              ნაღვლის ბუშტის სხვა დაავადებები

K82.8           ნაღვლის ბუშტის სხვა დაზუსტებული დაავადებები

K82.8.0        ნაღვლის ბუშტის და სანაღვლე გზების დისკინეზია

K82.9           ნაღვლის ბუშტის დაავადება, დაუზუსტებელი

K83              სანაღვლე გზების სხვა დაავადებები

K83.0           ქოლანგიტი

K83.1           ნაღვლის სადინრის დახშობა

K83.9           სანაღვლე გზების დაავადება, დაუზუსტებელი

K85              მწვავე პანკრეატიტი

K86              კუჭქვეშა ჯირკვლის სხვა დაავადებები

K86.0           ქრონიკული პანკრეატიტი ალკოჰოლური ეტიოლოგიის

K86.1           სხვა ქრონიკული პანკრეატიტები

K86.8           კუჭქვეშა ჯირკვლის სხვა დაზუსტებული დაავადებები

K86.8.0        კუჭქვეშა ჯირკვლის ჰიპოფუნქცია, გარესეკრეტორული

K86.8.1        პანკრეონეკროზი

K86.8.2        ქოლეცისტოპანკრეატიტი

K87              ნაღვლის ბუშტის, სანაღვლე გზების და კუჭქვეშა ჯირკვლის დაზიანება დაავდებებისას, რომლებიც რომლებიც კლასიფიცირებულნი არიან სხვა რუბრიკებში

K00-K93     კლასი XI საჭმლის მომნელებელი ორგანოების დაავადებები

K90              ნაწლავში შეწოვის დარღვევა

K90-K93     საჭმლის მომნელებელი ორგანოების სხვა დაავადებები

K90.0           ცელიაკია

K91              საჭმლის მომნელებელი ორგანოების დარღვევები სამკურნალო პროცედურების შემდეგ, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არ არიან სხვა რუბრიკებში

K91.1           ოპერირებული კუჭის სინდრომები

K91.2           შეწოვის დარღვევა ქირურგიული ჩარევის შემდეგ, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არ არიან სხვა რუბრიკებში

K91.3           ოპერაციისშემდგომი ნაწლავთა გაუვალობა

K91.5           პოსტქოლეცისტექტომიური სინდრომი

K91.8           საჭმლის მომნელებელი ორგანოების სხვა დარღვევბი სამკურნალო პროცედურების შემდეგ, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არ არიან სხვა რუბრიკებში

K92              საჭმლის მომნელებელი ორგანოების სხვა დაავადებები

K92.2           სისხლდენა კუჭ-ნაწლავის ტრაქტიდან, დაუზუსტებელი

K92.8           საჭმლის მომნელებელი ორგანოების სხვა დაზუსტებული დაავადებები

K92.9           საჭმლის მომნელებელი ორგანოების დაავადება, დაუზუსტებელი

K94              კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის დაავადებების დიაგნოსტიკა

L00-L08      კანის და კანქვეშა ქსოვილის ინფექციები

L00-L99      კლასი XII კანის და კანქვეშა ქსოვილის დაავადებები

L01               იმპეტიგო

L02               კანის აბსცესი, ფურუნკული და კარბუნკული

L02.8            კანის აბსცესი, ფურუნკული და კარბუნკული სხვა ლოკალიზაციების

L02.9            კანის აბსცესი, ფურუნკული და კარბუნკული დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის

L03               ფლეგმონა

L03.9            ფლეგმონა დაუზუსტებელი

L04               მწვავე ლომფადენიტი

L08               კანის და კანქვეშა ქსოვილის სხვა ადგილობრივი ინფექციები

L08.0            პიოდერმია

L08.1            ერითრაზმა

L08.9            კანის და კანქვეშა ქსოვილის ადგილობრივი ინფექცია, დაუზუსტებელი

L10               ბუშტუკები (პემფიგუსი)

L10-L14      ბულოზური დარღვევები

L11               სხვა აკანტოლიზური დარღვევები

L11.0            შეძენილი კერატოზი, ფოლიკულური

L12               პემფიგოიდი

L13               სხვა ბულოზური ცვლილებები

L13.0            დერმატიტი ჰერპესულფორმის

L13.9            ბულოზური დარღვევები, დაუზუსტებელი

L20               ატოპიური დერმატიტი

L20-L30      დერმატიტი და ეგზემა

L20.0            ბენიეს ფხანა

L20.8            სხვა ატოპიური დერმატიტი

L21               სებორეული დერმატიტი

L21.0            თავის სებორეა

L21.1            ბავშვთა სებორეული დერმატიტი

L21.8            სხვა სებორეული დერმატიტი

L21.9            სებორეული დერმატიტი, დაუზუსტებელი

L22               ჩვრისებრი დერმატიტი

L23               ალერგიული კონტაქტური დერმატიტი

L24               მარტივი, გამაღიზიანებელი (irritant) კონტაქტური დერმატიტი

L25               კონტაქტური დერმატიტი, დაუზუსტებელი

L26               ექსფოლიატური დერმატიტი

L27               დერმატიტი, რომელსაც იწვევს შიგნით მიღებული ნივთიერებები

L28               მარტივი ქრონიკული ლიქენი და ფხანა?

L29               ქავილი

L29.0            უკანახვრელის ქავილი

L29.2            ვულვის ქავილი

L29.3            ანოგენიტალური ქავილი, დაუზუსტებელი

L29.8            სხვა სახის ქავილი

L20-L30      დერმატიტი და ეგზემა

L30               სხვა სახის დერმატიტები

L30.0            მონეტისმაგვარი ეგზემა

L30.1            დისჰიდროზი (პომფოლიქსი)

L30.3            ინფექციური დერმატიტი

L30.4            ერითომატოზული დაოდვილობა

L30.5            თეთრი პიტირიაზი

L30.8            სხვა დაზუსტებული დერმატიტი

L30.9            დერმატიტი, დაუზუსტებელი

L40               ფსორიაზი

L40-L45      პაპულოსქვამოზური დარღვევები

L40.0            ფსორიაზი, ჩვეულებრივი

L40.1            გენერალიზირებული პუსტულოზური ფსორიაზი

L40.3            პუსტულოზი ხელის გულის და ფეხის გულის

L40.5            ფსორიაზი ართროპათიული

L43               ლიქენი წითელი ბრტყელი

L43.9            ლიქენი წითელი ბრტყელი დაუზუსტებელი

L44               სხვა პაპულოსქვამოზური ცვლილებები

L44.0            პიტირიაზი, წითელი, თმოვანი, ქატოსმაგვარი(?)

L50               ჭინჭრის ციება

L50-L54      ჭინჭრის ციება და ერითემა

L50.0            ალერგიული ჭინჭრის ციება

L50.1            იდიოპათიური ჭინჭრის ციება

L51               მრავალფორმიანი ერითემა

L53               სხვა ერითემატოზული მდგომარეობები

L53.9            ერითემატოზული მდგომარეობა, დაუზუსტებელი

L55               მზისგან დამწვრობა

L55-L59      კანის და კანქვეშა ქსოვილის დაავადებები, დაკავშირებელი გამოსხივების ზემოქმედებასთან

L56               კანის სხვა მწვავე ცვლილებები, გამოწვეული ულტრაიისფერი გამოსხივებით

L56.2            ფოტოკონტაქტური დერმატიტი (berloque dermatitis)

L56.3            მზის ჭინჭრის ციება

L56.8            კანის სხვა მწვავე დაზუსტებული ცვლილებები, გამოწვეული ულტრაიისფერი გამოსხივებით

L57               კანის ცვლილებები, გამოწვეული არაიონიზირებული გამოსხივების ქრონიკული ზემოქმედებით

L57.0            აქტინური (ფოტოქიმიური) კერატოზი

L57.8            კანის სხვა ცვლილებები, გამოწვეული არაიონიზირებული გამოსხივების ქრონიკული ზემოქმედებით

L58               რადიაციული სხივური დერმატიტი

L58.9            რადიაციული სხივური დერმატიტი, დაუზუსტებელი

L59               კანის და კანქვეშა ქსოვილის სხვა დაავადებები, რომლებიც დაკავშირებულია გამოსხივებასთან

L59.0            ერითემა დამწვრობითი (დერმატიტი ab igne)

L60               ფრჩხილების ტკივილი

L60-L75      კანის დანამატების დაავადებები

L60.9            ფრჩხილის ტკივილი, დაუზუსტებელი

L63               ბუდობრივი ალოპეცია

L63.0            ალოპეცია ტოტალური

L64               ანდროგენული ალოპეცია

L65               სხვა არანაწიბურებადი თმის დაკარგვა (ცვენა)

L65.9            არანაწიბურებადი თმის დაკარგვა (ცვენა), დაუზუსტებელი

L66               ნაწიბუროვანი ალოპეცია

L67               თმის ფერის და თმის ღეროს ანომალიები

L68               ჰიპერტრიქოზი

L68.0            ჰირსუტიზმი

L60-L75      კანის დანამატების დაავადებები

L70               ფერიმჭამელები

L70.0            ფერიმჭამელები, ჩვეულებრივი

L70.8            სხვა სახის ფერიმჭამელები

L71               როზაცეა

L71.0            პერიორალური დერმატიტი

L73               თმის ფოლიკულების სხვა დაავადებები

L73.2            ჩირქოვანი ჰიდრადენიტი

L73.8            თმის ფოლიკულების სხვა დაზუსტებული დაავადებები

L73.8.0        სიკოზი

L73.8.1        ფოლიკულიტი

L73.9            თმის ფოლიკულების დაავადება, დაუზუსტებელი

L80               ვიტილიგო

L80-L99      კანის და კანქვეშა ქსოვილის სხვა დაავადებები

L81               პიგმენტაციის სხვა დარღვევები

L81.8            პიგმენტაციის სხვა დაზუსტებული დარღვევები

L81.8.0        ჰიპერპიგმენტაცია

L82               სებორეული კერატოზი

L84               კოჟრები და დაკოჟრებულობა

L85               სხვა ეპიდერმალური შესქელებები

L85.0            შეძენილი იხტიოზი

L85.2            კერატოზი წერტილოვანი (ხელიგულის და ფეხისგულის)

L85.8            სხვა ეპიდერმალური დაზუსტებული შესქელებები

L85.8.0        სენილური? კერატოზი

L85.9            ეპიდერმული შესქელება, დაუზუსტებელი

L87               ტრანსეპიდერმალური ნახვრეტოვანი ცვლილებები

L89               დეკუბიტალური წყლული

L00-L99      კლასი XII კანის და კანქვეშა ქსოვილის დაავადებები

L80-L99      კანის და კანქვეშა ქსოვილის სხვა დაავადებები

L90               კანის ატროფიული დაზიანებები

L90.5            ნაწიბუროვანი მდგომარეობა და კანის ფიბროზი

L90.8            კანის სხვა ატროფიული ცვლილებები

L90.9            კანის ატროფიული ცვლილება, დაუზუსტებელი

L91               კანის ჰიპერტროფიული ცვლილებები

L91.0            კელოიდური ნაწიბური

L91.9            კანის ჰიპერტროფიული ცვლილება, დაუზუსტებელი

L92               კანის და კანქვეშა ქსოვილის გრანულომატოზური ცვლილებები

L92.0            გრანულომა ბეჭდისმაგვარი

L92.8            კანის და კანქვეშა ქსოვილის სხვა გრანულომატოზური ცვლილებები

L93               წითელი მგლურა

L93.0            დისკოიდური წითელი მგლურა

L94               შემაერთებელი ქსოვილის სხვა ლოკალიზაციის ცვლილებები

L94.0            ლოკალიზებული სკლეროდერმია (morphea)

L95               ვასკულიტი, კანით შემოფარგლული, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული სხვა რუბრიკებში

L97               ქვედა კიდურების წყლული, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული სხვა რუბრიკებში

L98               კანის და კანქვეშა ქსოვილის სხვა დაავადებები, რომლებიც არ არიან კლასიფიცირებული სხვა რუბრიკებში

L98.4            კანის ქრონიკული წყლული, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული სხვა რუბრიკებში

L98.4.1        კანის წყლული, ჩირქოვანი

L98.4.2        კანის წყლული, ტროფიკული

L98.8            კანის და კანქვეშა ქსოვილის სხვა დაზუსტებული დაავადებები

L98.8.0        ფისტულა

L98.9            კანის და კანქვეშა ქსოვილის დაზიანება, დაუზუსტებელი

M00-M03  ინფექციური ართროპათიები

M00-M25  ართროპათიები

M00-M99  კლასი XIII ძვალ-კუნთოვანი სისტემის და შემაერთებელი Qქსოვილის დაავადებები

M02             რეაქტიული ართროპათიები

M02.3          რეიტერის დაავადება

M05             სეროპოზიტიური რევმატოიდული ართრიტი

M05-M14  ანთებითი პოლიართროპათიები

M05.0          ფელტის სინდრომი

M05.2          რევმატოიდული ვასკულიტი

M06             სხვა რევმატოიდული ართრიტები

M06.1          სტილის დაავაადება, განვითარებული მოზრდილებში

M06.2          რევმატოიდული ბურსიტი

M06.4          ანთებითი პოლიართროპათია

M06.9          რევმატოიდული ართრიტი, დაუზუსტებელი

M07             ფსორიაზული და ენტეროპათიური ართროპათიები

M07.3          სხვა ფსორიაზული ართროპათიები

M08             მოზარდთა (იუვენილური) ართრიტი

M05-M14  ანთებითი პოლიართროპათიები

M10             პოდაგრა

M10.0          იდიოპათიური პოდაგრა

M12             სხვა სპეციფიური ართროპათიები

M12.5          ტრავმული ართროპათიები

M13             სხვა ართრიტები

M13.0          პოლიართრიტი, დაუზუსტებელი

M13.9          ართრიტი, დაუზუსტებელი

M15-M19  ართროზები

M16             კოქსართროზი (მენჟ-ბარძაყის სახსრის ართროზი)

M17             გონართროზი (მუხლის სახსრის ართროზი)

M19             სხვა ართროზები

M19.9          ართროზი, დაუზუსტებელი

M00-M25  ართროპათიები

M20-M25  სხვა სახსრების დაზიანებები

M22             კვირისთავის დაზიანება

M22.4          კვირისთავის ქონდრომალაცია

M23             მუხლის სახსარშიდა დაზიანებები

M23.3          მენისკის სხვა დაზიანებები

M24             სახსრების სხვა სპეციფიური დაზიანებები

M24.5          სახსრის კონტრაქტურა

M24.6          სახსრის ანკილოზი

M24.8          სახსრების სხვა დაზუსტებული დაზიანებები, რომლებიც არ არიან კლასიფიცირებულნი სხვა რუბრიკებში

M25             სახსრების სხვა დაზიანებები, რომლებიც არ არიან კლასიფიცირებულნი სხვა რუბრიკებში

M25.5          ტკივილი სახსარში

M25.9          ტკივილი სახსარში, დაუზუსტებელი

M30             კვანძოვანი პოლიარტერიიტი და მსგავსი მდგომარეობები

M30-M36  შემაერთებელი ქსოვილის სისტემური დაზიანებები

M30.0          კვანძოვანი პოლიარტერიიტი

M30.3          ლორწოვან-კანის ლიმფონოდულარული სინდრომი (კავასაკი)

M31             სხვა მანეკროზირებელი ვასკულოპათიები

M31.1          თრომბოზული მიკროანგიოპათიები

M32             სისტემური წითელი მგლურა

M33             დერმატოპოლიმიოზიტი

M33.2          პოლიმიოზიტი

M34             სისტემური სკლეროზი

M35             შემაერთებელი ქსოვილის სხვა სისტემური დაზიანებები

M35.0          მშრალი სინდრომი (შაგრენის)

M35.2          ბეხჩეტის დაავადება

M35.3          რევმატიული პოლიმიალგია

M35.9          შემაერთებელი ქსოვილის სისტემური დაზიანებები, დაუზუსტებელი

M36             შემაერთებელი ქსოვილის სისტემური დაზიანებები დაავადებებისას, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არიან სხვა რუბრიკებში

M36.8          შემაერთებელი ქსოვილის სისტემური დაზიანებები სხვა დაავადებებისას, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არიან სხვა რუბრიკებში

M40-M43  მადეფორმირებელი დორსოპათიები

M40-M54  დორსოპათიები

M42             ხერხემლის ოსტეოქონდროზი

M43             სხვა მადეფორმირებელი დორსოპათიები

M43.6          კისერმრუდობა

M45             მაანკილიზირებელი სპონდილიტი

M45-M49  სპონდილოპათიები

M47             სპონდილოზი

M40-M54  დორსოპათიები

M50-M54  სხვა დორსოპათიები

M51             სხვა ნაწილების მალთაშუა დისკების    დაზიანება

M51.9          მალთაშუა დისკის დაზიანება, დაუზუსტებელი

M53             სხვა დორსოპათიები, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არ არიან სხვა რუბრიკებში

M53.9          დორსოპათია, დაუზუსტებელი

M54             დორსალგია

M54.1          რადიკულოპათია

M54.3          იშიაზი

M54.4          ლუმბაგო იშიაზით

M54.5          ტკივილი ზურგის ქვევით

M54.6          ტკივილი ხერხემლის გულმკერდის ნაწილში

M54.9          დორსალგია, დაუზუსტებელი

M60             მიოზიტი

M60-M63  კუნთების დაავადებები

M60-M79  რბილი ქსოვილების დაავადებები

M60.0          ინფექციური მიოზიტები

M62             კუნთების სხვა დაზიანებები

M62.4          კუნთების კონტრაქტურა

M62.9          კუნთების დაზიანებები, დაუზუსტებელი

M65             სინოვიტები და ტენდოსინოვიტები

M65-M68  სინოვიალური გარსების და მყესების დაზიანებები

M65.0          მყესის გარსის აბსცესი

M65.1          სხვა ინფექციური (ტენდო)სინოვიტები

M67             სინოვიალური გარსების და მყესების სხვა სახის დაზიანებები

M60-M79  რბილი ქსოვილების დაავადებები

M70             რბილი ქსოვილების დაავადებები, რომლებიც დაკავშირებულია დატვირთვასთან, გადატვირთასთან და წნევასთან

Share this...Share on Facebook
Facebook