აბსენტიზმი

აბსენტიზმი – (absinthismus; ფრანგ. absinthe აბზინდის არაყი, აბსენტი) ქრონიკული ალკოჰოლიზმის ფორმა, რომელიც განპირობებულია აბსენტის გამოყენებით (აბზინდის არაყი)