აბსორბცია, შეწოვა, შთანთქმა, შესრუტვა

აბსორბცია, შეწოვა, შთანთქმა, შესრუტვა – სხვადასხვა ნივთიერების (უჯრედთა შორის გავლით) სისხლსა და ლიმფაში შესვლის ფიზიოლოგიური პროცესი. ნივთიერებათა შეწოვა წარმოებს საჭმლის მომნელებელი მილიდან, თუ ორგანოებიდან, კანისა და ჭრილობის ზედაპირიდან (ს.ა. აბაშიძე, ლ.ა. აბაშიძე რუსულ – ლათინურ – ქართული სამედიცინო განმარტებითი ლექსიკონი)