აბსცესი აპიკალური

აბსცესი აპიკალური – (abscessus apicalis) აბსცესი, რომელიც ლოკალიზებულია კბილის ფესვის მწვერვალზე; წარმოიქმნება მწვავე ან გამწვავებული მწვერვალოვანი პერიოდონტიტის დროს.