აბსცესი თავის ტვინის ეზოფაგოგენური

აბსცესი თავის ტვინის ეზოფაგოგენური – (abscessus cerebri oesophagogenus) თავის ტვინის მეტასტაზური აბსცესი, რომელიც ვითარდება ინფექციის გამომწვევის გავრცელების შედეგად საყლაპავიდან ქრონიკული ჩირქოვანი ეზოფაგიტის დროს.