აბსცესი იშიორექტალური

აბსცესი იშიორექტალური – (abscessus ischiorectalis) აბსცესი, რომელიც ლოკალიზებულია კუკუხო – სწორ ნაწლავის სივრცეში; წარმოიქმნება ღრმა პარაპროქტიტის დროს.