აბსცესი ღვიძლქვეშა

აბსცესი ღვიძლქვეშა – (abscessus subhepaticus) აბსცესი, რომელიც ლოკალიზებულია მუცლის ღრუში ღვიძლის ქვედა ზედაპირსა და ნაწლავის მარყუჟებს შორის; ვითარდება შემოფარგლული ჩირქოვანი პერიტონიტის შედეგად.