აბსცესი ყურის უკანა

აბსცესი ყურის უკანა – (abscessus retroauricularis) აბსცესი, რომელიც ლოკალიზებულია ყურის ნიჟარის უკან რბილ ქსოვილებში, ან ძვლისსაზრდელას ქვეშ; ვითარდება მასტოიდიტის, ან ჩირქოვანი ლიმფადენიტის დროს.