აბსცესოგრაფია

აბსცესოგრაფია – ფორმირებული აბსცესის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა მისი ღრუს ხელოვნური კონტრასტირებით.