აბსცესი ძვლის

აბსცესი ძვლის – (abscessus ossis) აბსცესი ძვლის კომპაქტურ ნივთიერებაში; წარმოიქმნება ქრონიკული ოსტეომიელიტის დროს.