აბსცესი ჰემორაგიული

აბსცესი ჰემორაგიული – (abscessus haemorrhagicus) აბსცესი, რომლის შიგთავსიც შეიცავს სისხლს; წარმოიქმნება ჰემატომის ინფიცირებისა და დაჩირქებისას, ან აბსცესის ღრუში სისხლჩაქცევის შედეგად.